Suomen kielen osaaminen kehittyy hoiva-avustajaopintojen ohessa

Erilaisia kuvakorttisanastoja suomen kielen opiskeluun.

Hoiva-avustajakoulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä sujuvaa suomen kielen osaamista. Opintoihin kuuluu suomen kielen opetusta oppitunneilla. Lisäksi kielitaito kehittyy hoiva-alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Haastattelussa Ammattiopisto Livian suomen kielen lehtori Eva Vähätalo kertoo, millaista suomen kielen opiskelu on ja mitä keinoja kielitaidon kehittämiseen opintojen aikana on olemassa.

Hei Eva! Kerro miten suomen kieltä opiskellaan
hoiva-avustajakoulutuksessa?

Kielen oppimisen keinot ovat moninaiset. Emme lue kokonaisia oppikirjoja, vaan materiaalina käytetään opettajan kokoamaa materiaalia. Se koostuu teksteistä, sanalistoista, kuunteluista ja kirjoitusharjoituksista. Mutta lisäksi käytämme myös paljon kuvakortteja, kielipelejä, leikki- ja lauluharjoituksia. Opetuskielenä on ensisijaisesti suomi, mutta kuvat myös isossa roolissa. Hoitoalan sanastoa on esimerkiksi hyvä harjoitella nimeämällä esineitä luokassa.

Opiskelijoiden kielen osaamisen lähtötaso on laaja, joten omasta osaamisesta opintojen alussa ei tarvitse olla huolissaan. Opetusta ja oppimateriaaleja voidaan soveltaa kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan.

Oppitunnit ovat kuitenkin vain pieni osa suomen kielen opiskelua koulutuksen aikana. Oppitunneilla opettajan on mahdollista puhua hitaammin ja selittää asioita tarkemmin. Todellista harjoitusta kielitaito kuitenkin saa silloin, kun opiskelijat ovat työpaikoilla ja kuulevat suomen kieltä ja pääsevät itse osallistumaan aitoihin keskusteluihin. Pääsääntöisesti opetusta onkin koululla vain yhtenä päivänä viikossa ja neljänä päivänä ollaan työpaikoilla.

Miten paljon pitää opiskella itsenäisesti?

Kotiläksyjä tulee ja itse asiassa monet toivovatkin niitä! Huomaan, että opettajana olen antanut läksyjä joskus liian vähän, sillä opiskelijat pyytävät niitä lisää. Itsenäinen opiskelu ja oma aktiivisuus kielen opiskeluun oppituntien ulkopuolella on tärkeää. Kehittyminen motivoi ja on ollut ilo huomata, miten motivoituneita ja ahkeria opiskelijoita hoiva-avustajakoulutuksiin on tullut. Kieli on avain moneen asiaan, joten on hienoa, että sen opiskeluun paneudutaan.

Miksi ryhmässä opiskelu edistää kielen oppimista?

Opiskelijat oppivat toinen toisiltaan paljon. Suomen kielen oppitunneilla vallitsee hyvä yhteishenki ja siellä nauretaan paljon, opiskelijat osaavat vitsailla yhteisistä haasteistaan kielen kanssa! Joskus on hyötyä siitä, että ryhmässä on muita samaa äidinkieltä puhuvia, mutta usein on kuitenkin tehokkainta opiskella niin, että ainoa yhteinen kieli on suomi. Opiskelijat saavat myös yhteisiä onnistumisen kokemuksia, kun he yhdessä oivaltavat jotakin.

Kerro jokin esimerkki hyvästä onnistumisen kokemuksesta.

Meillä Liviassa on mahdollisuus edetä hoiva-alan opinnoissa polkumaisesti. Moni on aloittanut opinnot hoiva-alalle valmistavasta koulutuksesta, jonka aikana on voinut olla isojakin haasteita kielen opiskelun aikana. Kuitenkin kun opinnot ovat edenneet ja on löydetty opiskelijalle sopiva ryhmä kielen oppimista varten, kielitaidon kehitys onkin edennyt reippaasti. On hyvä tiedostaa, että kielitaito harvoin kehittyy tasaisesti. Vaikka välillä tuntuisi vaikealta, ikinä ei siis kannata luovuttaa! Meillä on koulussa mahdollisuudet tarkastella jokaiselle sopivaa koulutuspolkua ja löytää ratkaisut yhdessä.

Kiitos Eva!